ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหิธรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650770
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  650770
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหิธรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mahidhorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   797   บ้านหนองโตงพัฒนา
ตำบล :
  นอกเมือง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044516059
โทรสาร :
  044516059
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2558
อีเมล์ :
  ืniwetmu@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นอกเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 21:08:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหิธรวิทยา


นายเสมา ขวัญทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน