ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650772
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  650772
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีรามประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sriram Prachasan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านก็วล
ตำบล :
  ราม
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044558618
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  sriram@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 12:29:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์


นายตฤณ สุขนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน