ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650774
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  650774
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าสว่างวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tasawangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านละเอาะ
ตำบล :
  ท่าสว่าง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044140085
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2540
อีเมล์ :
  tasawang2558@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตสิรินธร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:00:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา


นายสนอง มุตตะโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน