ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650775
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  650775
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sangsupprachawittayacarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโนนจิก
ตำบล :
  ตาอ็อง
อำเภอ :
  เมืองสุรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044712113
โทรสาร :
  044590346
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มกราคม 2542
อีเมล์ :
  spkschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม33
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาอ็อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:36:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร


นายจิตกร ผมงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน