ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650776
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  650776
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมพลวิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumphonwittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชุมพลบุรี
ตำบล :
  ชุมพลบุรี
อำเภอ :
  ชุมพลบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32190
โทรศัพท์ :
  044596104
โทรสาร :
  044596104
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  cws@workmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมพลบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  102 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:34:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์


นางกชพร ชุมเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2