ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองบัววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650777
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  650777
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองบัววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangbuawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเมืองบัว
ตำบล :
  เมืองบัว
อำเภอ :
  ชุมพลบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32190
โทรศัพท์ :
  044712059
โทรสาร :
  044712059
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/08/2519
อีเมล์ :
  Muang-bua.m@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  102 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 16:08:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองบัววิทยา


นางกชพร ธรรมวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองบัววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน