ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650778
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  650778
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลำพลับพลาวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lamplabplawittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านแคนดำ
ตำบล :
  ชุมพลบุรี
อำเภอ :
  ชุมพลบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32190
โทรศัพท์ :
  044-712076
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2540
อีเมล์ :
  sn795510@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:24:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร


นายเทิดไทย สวัสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน