ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650779
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  650779
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thatumprachasermwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน
ตำบล :
  ท่าตูม
อำเภอ :
  ท่าตูม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32120
โทรศัพท์ :
  044-591159
โทรสาร :
  044591574
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  sermwit2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:16:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์


นายพัลลภ พัวพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน