ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650780
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  650780
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลานทรายพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LANSAIPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านบะ
ตำบล :
  บะ
อำเภอ :
  ท่าตูม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32120
โทรศัพท์ :
  044-145566
โทรสาร :
  044145566
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2526
อีเมล์ :
  lansaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5 (ท่าตูม-ชุมพลบุรี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:10:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม


นายทศพร สมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน