ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650781
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  650781
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองแกพิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangkae Phittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านกุง
ตำบล :
  เมืองแก
อำเภอ :
  ท่าตูม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32120
โทรศัพท์ :
  081-9673358
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2535
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11:09:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์


นายถนอม บุญโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน