ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650782
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  650782
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรมเทพพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  promthappittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสาโรช
ตำบล :
  พรมเทพ
อำเภอ :
  ท่าตูม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32120
โทรศัพท์ :
  044-712068
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  aa.acc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรมเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 11:14:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม


นายสมัย ปานทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมเทพพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน