ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนช้างบุญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650783
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  650783
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ช้างบุญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHANGBOONWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านตากลาง
ตำบล :
  กระโพ
อำเภอ :
  ท่าตูม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32120
โทรศัพท์ :
  044-145053
โทรสาร :
  044-145053
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2537
อีเมล์ :
  changboonwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม. 33
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13:51:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนช้างบุญวิทยา


นายจักรพงษ์ เจริญพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนช้างบุญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน