ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650784
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  650784
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งกุลาพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungkulapittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตานบ
ตำบล :
  ทุ่งกุลา
อำเภอ :
  ท่าตูม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32120
โทรศัพท์ :
  044-727910
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2539
อีเมล์ :
  tungkula2556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกุลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13:55:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม


นายชำนาญ เกตุโสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน