ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650785
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  650785
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนแท่นพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nontaen school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านโพนครก
ตำบล :
  โพนครก
อำเภอ :
  ท่าตูม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32120
โทรศัพท์ :
  044-558666
โทรสาร :
  044-558666
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2534
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนครก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11:49:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม


นายสุดใจ ศรีใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2