ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650786
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  650786
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีปทุมพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sripatumpittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ท่าตูม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32120
โทรศัพท์ :
  044-060170
โทรสาร :
  044060170
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  prayad1331@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10:11:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม


นายเจษฎา สทุมรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน