ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650787
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  650787
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จอมพระประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chomphraprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกระทุ่ม
ตำบล :
  จอมพระ
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044581138
โทรสาร :
  044581138
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2503
อีเมล์ :
  chomphra.cps@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 16:05:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์


นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2