ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650787
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  650787
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จอมพระประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chomphraprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกระทุ่ม
ตำบล :
  จอมพระ
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044581138
โทรสาร :
  044581138
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2503
อีเมล์ :
  chomphra.ch@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จอมพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08:48:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์


นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]