ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650788
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012021
รหัส Obec 6 หลัก :
  650788
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองลีงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangleengwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านยาง
ตำบล :
  เมืองลีง
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044576080
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/03/2528
อีเมล์ :
  muangleengwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองลีง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 19:14:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา


นายพงษ์ศักดิ์ พรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน