ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650789
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012022
รหัส Obec 6 หลัก :
  650789
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บุแกรงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bukraengwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบุแกรง
ตำบล :
  บุแกรง
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  0885909629
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 ม.ค.2534
อีเมล์ :
  admin@bkws.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมพระ-เขวาสินรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บุแกรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:56:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม


นายแชม มุ่งดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน