ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650790
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012023
รหัส Obec 6 หลัก :
  650790
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองสนิทวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongsanitwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสำโรงน้อย
ตำบล :
  หนองสนิท
อำเภอ :
  จอมพระ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32180
โทรศัพท์ :
  044712062
โทรสาร :
  044712062
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มีนาคม 2536
อีเมล์ :
  nswschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสนิท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2559 เวลา 11:15:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา


นายนิวัฒน์ โพธิมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนิทวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน