ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650791
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032001
รหัส Obec 6 หลัก :
  650791
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประสาทวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prasatwittayakarn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน
ตำบล :
  กังแอน
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4455-1245
โทรสาร :
  044552007
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  prasatwit@pwk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กังแอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 20:43:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร


ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน