ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650796
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032006
รหัส Obec 6 หลัก :
  650796
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชื้อเพลิงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUAPLOENGWITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเลขที่ 108 บ้านเสม็ด
ตำบล :
  เชื้อเพลิง
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4404-2552
โทรสาร :
  044042552
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มีนาคม 2538
อีเมล์ :
  Chpw@chpw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชื้อเพลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:11:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา


นายพศิน บัวหุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน