ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตาเบาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650797
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  650797
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตาเบาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tabaowitthaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านละเบิก
ตำบล :
  ตาเบา
อำเภอ :
  ปราสาท
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  044-069-950
โทรสาร :
  044-069-950
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  admin@tabaowitthaya.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยา เขต 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09:31:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตาเบาวิทยา


นายประจักษ์ เงางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน