ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแนงมุดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650800
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032009
รหัส Obec 6 หลัก :
  650800
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แนงมุดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NANGMUDWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนิคมสร้างตนเองปราสาท2
ตำบล :
  แนงมุด
อำเภอ :
  กาบเชิง
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32210
โทรศัพท์ :
  0885909626
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม พ.ศ. 2533
อีเมล์ :
  nangmud@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แนงมุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:54:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแนงมุดวิทยา


นายสาโรจน์ พฤษภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแนงมุดวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2