ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650801
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032010
รหัส Obec 6 หลัก :
  650801
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกตะเคียนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  koktakeanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหินโคน
ตำบล :
  โคกตะเคียน
อำเภอ :
  กาบเชิง
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32210
โทรศัพท์ :
   044-558814
โทรสาร :
   044-558814
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2442
อีเมล์ :
  koktakean33@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:32:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา


นายมนัด เทศทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน