ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650802
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032011
รหัส Obec 6 หลัก :
  650802
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปราสาทเบงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prasatbengwittya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปราสาทเบง
ตำบล :
  กาบเชิง
อำเภอ :
  กาบเชิง
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32210
โทรศัพท์ :
  0-4471-2077
โทรสาร :
  044712077
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พ.ค 2540
อีเมล์ :
  prasatbeng33@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาบเชิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:00:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา


นางพิจิตรา คำมันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน