ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนแรดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650804
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  650804
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนแรดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONREATWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองตอ
ตำบล :
  ดอนแรด
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ก.พ. 2522
อีเมล์ :
  Doneadwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนแรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:00:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนแรดวิทยา


นายสุพินทร์ พุฒตาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน