ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650807
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  650807
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แกศึกษาพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaesuksapattana School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองบัวน้อย
ตำบล :
  รัตนบุรี
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044-590190
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2535
อีเมล์ :
  kaesuksapattana2537@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:29:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา


ว่าที่ร้อยโทชยพล บุตรศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแกศึกษาพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2