ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650808
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022017
รหัส Obec 6 หลัก :
  650808
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thapphopattanawit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโพธิ์
ตำบล :
  ทับใหญ่
อำเภอ :
  รัตนบุรี
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  044-590128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มกราคม 2542
อีเมล์ :
  thapphopattanawit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6 สพม.33
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทับใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:22:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์


นายพิทักษ์ ทวีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน