ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสนมวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650809
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022020
รหัส Obec 6 หลัก :
  650809
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สนมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sanomwitthayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน190 บ้านสนม
ตำบล :
  สนม
อำเภอ :
  สนม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32160
โทรศัพท์ :
  044069495-6
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2717
อีเมล์ :
  snw190@ac
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 14:43:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสนมวิทยาคาร


นายวิชัย สาลีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน