ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650811
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022019
รหัส Obec 6 หลัก :
  650811
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองขุนศรีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkhunsriwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองขุนศรี
ตำบล :
  แคน
อำเภอ :
  สนม
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32160
โทรศัพท์ :
  044-145797
โทรสาร :
  044-145797
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พ.ค. 2540
อีเมล์ :
  khunsriwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 20:24:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา


นายฉัตรนพดล คงยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน