ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650812
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012024
รหัส Obec 6 หลัก :
  650812
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศีขรภูมิพิสัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sikhoraphumpisai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปราสาท
ตำบล :
  ระแงง
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044561252
โทรสาร :
  044560087
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 เมษายน 2515
อีเมล์ :
  sikho@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระแงง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 15:02:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย


นายบุญศักดิ์ บุญจูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน