ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650814
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012026
รหัส Obec 6 หลัก :
  650814
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยจริงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYJINGWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านบึงขวาง
ตำบล :
  คาละแมะ
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0885906080
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/01/2534
อีเมล์ :
  huayjing@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คาละแมะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2561 เวลา 10:47:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา


นายจีระพรรณ เพียรมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจริงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน