ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650815
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012027
รหัส Obec 6 หลัก :
  650815
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดไผทประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudphathaiprachason
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านกระแสร์อุดม
ตำบล :
  กุดหวาย
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044571683
โทรสาร :
  044571683
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   26 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  kps@kps.schoolthai.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสำโรง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13:17:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์


นายศุภชัย ภาสกานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน