ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650816
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012028
รหัส Obec 6 หลัก :
  650816
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จารย์วิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jarnwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านจารย์
ตำบล :
  หนองเหล็ก
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  0885908828
โทรสาร :
  044571713
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/12/2536
อีเมล์ :
  jarnwit_school@hottmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสำโรง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 11:39:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร


นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจารย์วิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน