ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังข่าพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650820
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012032
รหัส Obec 6 หลัก :
  650820
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังข่าพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangkhapattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านข่า
ตำบล :
  ช่างปี่
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044590136
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/06/2540
อีเมล์ :
  wangkhaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สห 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่างปี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 18:30:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังข่าพัฒนา


นายวิชิตชัย แข่งขัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่าพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน