ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650821
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012033
รหัส Obec 6 หลัก :
  650821
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยางวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yangwitthayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านกะลัน
ตำบล :
  ยาง
อำเภอ :
  ศีขรภูมิ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32110
โทรศัพท์ :
  044712522
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2540
อีเมล์ :
  yangwitthayakarn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 15:43:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยางวิทยาคาร


นายประเสริฐ สันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน