ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังขะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650822
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032012
รหัส Obec 6 หลัก :
  650822
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังขะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sangkha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านขวาว
ตำบล :
  สังขะ
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0-4457-1126
โทรสาร :
  044571126
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เมษายน 2514
อีเมล์ :
  sangkha.ac.th@hotmail.c
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สังขะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 02:18:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสังขะ


นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2