ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกระเทียมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650823
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032013
รหัส Obec 6 หลัก :
  650823
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กระเทียมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Krathiamwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกระเทียม
ตำบล :
  กระเทียม
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0-4414-9208
โทรสาร :
  0-4414-9208
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มีนาคม 2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระเทียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15:05:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกระเทียมวิทยา


นายวายุคล จุลทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเทียมวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2