ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650824
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032014
รหัส Obec 6 หลัก :
  650824
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  takongwittayaruchmangklapisek school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตาคง
ตำบล :
  ตาคง
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0-4459-0382
โทรสาร :
  044571711
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/02/2531
อีเมล์ :
  admin@takongwit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาคง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:38:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก


นายสุรพงษ์ รัตนโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2