ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650826
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032016
รหัส Obec 6 หลัก :
  650826
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมทับทิมสยาม 04
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mattayomtabtimsiam 04
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลันแต้
ตำบล :
  เทพรักษา
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0-4471-2061
โทรสาร :
  044712061
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  tokhainongnae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทพรักษา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:21:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน