ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระแก้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650827
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032017
รหัส Obec 6 หลัก :
  650827
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระแก้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prakaewwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านธาตุเจริญ
ตำบล :
  พระแก้ว
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  0-4459-0387
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15พฤษภาคม2536
อีเมล์ :
  prakaewwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 19:02:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระแก้ววิทยา


นายเพียว พรหมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน