ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650828
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032018
รหัส Obec 6 หลัก :
  650828
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทพอุดมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thepudomwithtaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเทพอุดม
ตำบล :
  ดม
อำเภอ :
  สังขะ
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  044148293
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  admin@thepudom.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2561 เวลา 14:06:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา


นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน