ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650829
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012034
รหัส Obec 6 หลัก :
  650829
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุรพินท์พิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SURAPHINPHITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านลำดวน
ตำบล :
  ลำดวน
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  044541096
โทรสาร :
  044541165
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2520
อีเมล์ :
  suraphin2549@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลลำดวนสุรพินท์/องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา


นายสมศักดิ์ บุญโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน