ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพนาสนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650830
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012035
รหัส Obec 6 หลัก :
  650830
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พนาสนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  panasonwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบวรรัตน์
ตำบล :
  อู่โลก
อำเภอ :
  ลำดวน
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32220
โทรศัพท์ :
  044558585
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/03/2538
อีเมล์ :
  panasonwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อู่โลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 09:14:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพนาสนวิทยา


นายวายุคล จุลทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน