ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบัวเชดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650833
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032019
รหัส Obec 6 หลัก :
  650833
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บัวเชดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Buachedwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหมื่นสังข์
ตำบล :
  บัวเชด
อำเภอ :
  บัวเชด
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32230
โทรศัพท์ :
  044579107
โทรสาร :
  044579107
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  buachedwittaya@buached.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตที่ 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลบัวเชด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:26:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบัวเชดวิทยา


นายกิตติชัย แผ่นจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน