ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650834
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032020
รหัส Obec 6 หลัก :
  650834
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมศรีลำเภาลูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sri sampaolun secondary school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านไทยเดิม
ตำบล :
  สำเภาลูน
อำเภอ :
  บัวเชด
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32230
โทรศัพท์ :
  044060248
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำเภาลูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:00:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน


นายนายขันติ จารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน