ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650835
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032021
รหัส Obec 6 หลัก :
  650835
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พนมดงรักวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PANOMDONGRAKWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านทานตะวัน
ตำบล :
  จีกแดก
อำเภอ :
  พนมดงรัก
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32140
โทรศัพท์ :
  0-4450-8179
โทรสาร :
  044508182
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11ธันวาคม2527
อีเมล์ :
  04263.84@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต7ปราสาทเชิงพนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.จีกแดก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 10:05:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา


นายธรรมนูญ มีเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน