ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650836
รหัส Smis 8 หลัก :
  32032022
รหัส Obec 6 หลัก :
  650836
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีณรงค์พิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srinarongpittayalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านศรีสุข
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  ศรีณรงค์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32150
โทรศัพท์ :
  044558634
โทรสาร :
  044558634
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤศจิกายน 2545
อีเมล์ :
  srinarongpittayalai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.33
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 11:31:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย


นายสุพิน บุญเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน