ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแร่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650838
รหัส Smis 8 หลัก :
  32012039
รหัส Obec 6 หลัก :
  650838
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แร่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Raewitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกันเตรียง
ตำบล :
  บ้านแร่
อำเภอ :
  เขวาสินรินทร์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32000
โทรศัพท์ :
  044712080
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2540
อีเมล์ :
  rwyschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จอมสิรินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:38:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแร่วิทยา


นายมนัด เทศทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน