ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนเทพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1032650841
รหัส Smis 8 หลัก :
  32022022
รหัส Obec 6 หลัก :
  650841
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนเทพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ืnonthep
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองเทพ
ตำบล :
  หนองเทพ
อำเภอ :
  โนนนารายณ์
จังหวัด :
  สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ :
  32130
โทรศัพท์ :
  0623864901
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/02/2535
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 14:03:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนเทพ


นายวีรพงศ์ หมายสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน